KWS
   
 

Výsledky pokusů na zrno

Pokusy s kukuřicí na zrno byly založeny na různých stanovištích po celé České republice.

Hybridy kukuřice KWS dosahovaly famózních výnosů. Přesvědčte se o tom!

 

 

 
KWS