KWS

Oljna Ogrščica

KWS odlikuje več kot 163 let uspešnega dela v žlahniteljstvu in je danes ena od največjih svetovnih proizvajalcev ter dobaviteljev kakovostnega semena. Lasten biotehn ični laboratorij, svetovna mreža raziskovalnih postaj in čez 700 žlahtniteljev po vsem svetu, ter skupno in uspešno delo se kažejo v stalni rasti tržnega deleža.


KWS