KWS

Контакти


KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstr. 31
Пощ. кутия 1463
37555 Айнбек
Германия


Тел.: 0049-5561/311-0
Факс: 0049-5561/311-322
E-Мейл: webmaster@kws.com
Интернет: http://www.kws.com


Членове на Борда на Директорите с пълна отговорност да представляват компанията:
Hagen Duenbostel, Lon Broers, Peter Hofmann, Eva Kienle, Felix Bchting

Съд: Goettingen local court
Регистрационен номер: HRB 204567


VAT/Sales Tax ID number as required by 27 a UStG: DE 11 476 4376


Въпреки че строго следим съдържанието на свързани сайтове, не поемаме отговорност за съдържанието им. Цялата отговорност за тяхното съдържание е ексклузивно при опрераторите на тези сайтове.


KWS