KWS
   
 

Förädling

Växtförädlingen mål: Att anpassa våra kulturväxter till människans behov.

Varje urvalsprocess är ett ingrepp i en växts genom. Och detta sker redan i mer än 8000 år.

Växtförädling omfattar:

  • bevarandet av etablerade sorter
  • ständig vidareutveckling av kulturväxter, som utgör grunden i våra livsmedel.

De ökande kraven på odlingsegenskaper, vidareförädling och – som långsiktigt projekt – utökning av innehållsämnen, ger impulser för framtiden.

En växts genetiska grunduppsättning utgör basen för utvecklingen av en växts egenskaper. Genom genetiska nykombinationer eller utökning av den genetiska grunduppsättningen, blir det möjligt att möta de ständigt ökande kraven som ställs på våra kulturväxter. Detta är växtförädlingens uppgift.

För ytterligare frågor, var vänlig kontakta:

Beate Rother
KWS SAAT SE
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
D-37555 Einbeck
Germany

e-mail: beate.rother@kws.com

Mål

Fram till 70-talet hade höga skördar och anpassning till den ökande mekaniseringen inom växtodlingen ...

Sockerbetor – Förädlingsmål

Mer än 150 års förädlingsarbete ligger bakom dagens sockerbetssorter, som ger lantbrukaren höga skördar och en säker inkomst. KWS arbetar med en mångfald olika förädlingsaktiviteter på ett internationellt plan.

Kvalitet

Ett mål för den moderna sockerbetsförädlingen är rena betor.

Förädlingsmetoder

 

Spektret av förädlingsmetoder utvidgas och förbättras kontinuerligt.

Sedan 70-talet används också i stigande omfattning biotekniska metoder.


 
KWS