KWS
   
 

Aktieägare

Aktieägarförhållande

 

Grundarfamiljen Giesecke/Büchting och Dr. Arend Oetker 

56,3 %

Tessner Beteiligungs-GmbH

10,6  %

Övriga ägare

33,1 %

Offentliggjort enligt § 15 a avsnitt 3 WpHG. Det föreligger inga aktuella meddelanden.

 

 
KWS