KWS

Koruza

Spoštovani pridelovalci,

za nami je še eno leto v proizvodnji koruze, katero si bomo zapomnili po visokih donosih in relativno nizkih vlagah zrnja tekom žetve. Prepričani smo, da smo tudi mi s svojim selekcijskim in žlahtniteljskim delom doprinesli in zagotovili predpogoj za doseganje najboljših rezultatov. Po zahtevah tržišča nadaljujemo z intenzivno selekcijo hibridov, s katerimi se bomo borili proti suši in pomanjkanju talne vlage v najbolj stresnih in kritičnih fazah razvoja koruze. Aktualne vremenske razmere, ki smo jim priča zadnjih nekaj let, so omogočile izredno visoke donose zrnja. Mi smo na te potrebe tržišča odgovorili in vsem Vam ponudili za prihajajočo sezono skupino hibridov. Ta skupina hibridov je prvenstveno namenjena za Vaše najboljše njive, saj bodo ti hibridi sposobni dosegati najvišje donose v proizvodnji zrnja. V tej skupini bodo za naslednjo sezono sledeči hibridi: Karpatis, KWS Smaragd in KWS Kashmir.

V želji, da Vam zagotovimo seme najvišje kakovosti, Vam želimo veliko uspehov v prihodnji sezoni!

Dr Pavle Sklenar
Generalni direktor

KWS