KWS
   
 

Pozvánka na zimné semináre 2019

Bratislava, 31.10.2019

  Radi by sme Vás pozvali na naše tradičné zimné semináre Kukurica v praxi, ktoré sa budú konať v nasledujúcich termínoch:

  • 14.11.2019  Michalovce
  • 19.11.2019  Piešťany
  • 03.12.2019  Mojmírovce
  • 05.12.2019  Dudince

V pripravených prednáškach sa zameriame na význam pôdy v produkčnom procese poľných plodín, dôležitosť kvalitnej siláže pre prosperujúcu výrobu mlieka, venovať sa budeme aj najnovším poznatkom o mykotoxínoch a neopomenieme ani novinky v našom portfóliu na nadchádzajúcu sezónu.

Špeciálne pre seminár v Mojmírovciach máme pripravenú aj prednášku o aktuálnom stave v používaní jednotlivých účinných látok v prípravkoch na slovenskom trhu.

Viac informácii nájdete v našom kalendári alebo v priloženej pozvánke, ktorá obsahuje aj návratku - tú je potrebné vyplniť pre prihlásenie sa na naše semináre.

Vyplnenú návratku zašlite najneskôr 3 pracovné dni pred konaním vybraného seminára e-mailom na e-mail dasa.majerova@kws.com.

Veríme, že prijmete naše pozvanie.

 

 


 
KWS