KWS
   
 

Výsledky kukuričných pokusov KWS

Bratislava, 30.10.2016

 

Spoločnosť KWS každoročne testuje veľké množstvo hybridov v rôznych pôdno-klimatických regiónoch Slovenska. Na každej lokalite porovnávame výsledky nových i osvedčených hybridov, aby sme sa presvedčili, že vám ponúkneme len tie najlepšie hybridy, na ktoré sa budete môcť spoľahnúť. Každoročné výsledky tejto národnej pokusnej siete potvrdzujú potenciál našich kukuríc, ktoré dosahujú vysoké výnosy v rozdielnych podmienkach naprieč Slovenskom a pravidelne sa objavujú na popredných miestach aj v medzifiremných pokusoch.

Slovensko je síce rozlohou malá, ale svojou pestrosťou je veľmi rôznorodá krajina, čo dokazuje aj fakt, že v našom sortimente máme kukurice od FAO skupiny 170 do 570. Lokality pre pokusy vyberáme tak, aby odrážali rôznorodosť Slovenska. Tento rok sme na Slovensku založili pokusy na 73 lokalítách, na ktorých sme testovali 86 hybridov. Výsledky z týchto pokusov používame na plánovanie nášho sortimentu do ďalších rokov.

Výsledky týchto pokusov môžete nájsť na tejto stránke.

 

 
KWS