KWS
   
 

Nové odrody cukrovej repy

Bratislava, 2.2.2017

 

Vieme, že pestovateľov cukrovej repy bude vždy zaujímať najmä finančný prínos, ktorý získajú pestovaním vybranej odrody cukrovej repy. Preto sme pre Vás aj v roku 2016 pripravili ponuku odrôd, ktoré Vám ponúkajú vysoké až veľmi vysoké úrody cukru a buliev.

Túto ponuku sme doplnili o 3 novinky tolerantné k rizománii a k cerkospóre.

LEOPOLDA KWS (ako NC typ) je vhodná pre druhú polovicu zberu, odrody MARENKA KWS a PICOBELLA KWS (obidve C typ) sú najvhodnejšie na prvú polovicu zberu.

 

 
KWS