KWS
   
 

Kukurica v praxi 2016

Bratislva, 3.11.2016

Ako po iné roky, aj v roku 2016 sme pre Vás pripravili odborný zimný seminár s názvom KUKURICA V PRAXI, ktorý sa bude konať v nasledujúcich termínoch:

  • 29. 11. 2016     Dudince
  • 01. 12. 2016     Krakovany
  • 06. 12. 2016     Mojmírovce
  • 15. 12. 2016     Stará Lesná

Každý rok sa snažíme priniesť Vám hodnotné témy a zaujímavých prednášajúcich a dúfame, že to nebude inak ani tento rok. Tohtoročné prednášky budú na nasledujúce témy:

Očakávané ceny plodín pre rok 2017 a možné stratégie ich burzového zaisťovania
Ing. David Karkulin, PhD. (AGROMAGAZÍN)

Škody na poľných porastoch spôsobené zverou
Ing. Peter Kaštier, PhD. (Národné lesnícke centrum)
Ing. Bibiana Kapustová (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. (Výskumný ústav živočíšnej výroby)
Ing. Šimon Škoviera (Ministerstvo vnútra SR)

Novinky v portfóliu KWS na jarnú sezónu 2017
Ing. Matúš Javor, Ľudovít Kučera (KWS Semena, s.r.o.)

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke alebo v našom kalendári. Ak máte záujem zúčastniť sa, prosím, potvrďte svoju účasť vyplnením a zaslaním priloženej návratky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!


 
KWS