KWS
   
 

Agroservis - prognózu náletu motýľov vijačky kukuričnej

Bratislava, 1.6.2018

 

Tento rok Vám náš agroservis zameraný na prognózu náletu motýľov vijačky kukuričnej spojenú s predpoveďou optimálneho termínu chemického ošetrenia proti tomuto škodcovi prinášame skôr ako iné roky.

Reflektujeme tak zmeny, ktoré všetci cítime všade okolo seba. Ako na svojej stránke uvádza SHMÚ, aktuálne teploty prekonávajú mnohoročné rekordy. Napr. v Oravskej Lesnej, v Poprade a v Medzilaborciach boli v apríly prekonané až 84 rokov staré rekordy z roku 1934. Apríl bol po januári už druhým mimoriadne teplým mesiacom v tomto roku. V Hurbanove, v  januári 2018,  bola  odchýlka  priemernej mesačnej teploty od normálu 1981 – 2010 plus 3,9 °C. V apríli, kedy mesačný priemer dosiahol 16,2 °C, bola odchýlka od normálu až plus 4,9 °C. Tohoročný apríl sa tiež vyznačoval mimoriadne vysokým počtom letných dní, v ktorých maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 25 °C a viac.

Tieto zmeny sa dejú a my sa aj formou nášho Agroservisu snažíme pomôcť Vám pri ich prekonávaní. Dúfajme, že budeme čo najúspešnejší.

 

 
KWS