KWS
   
 

KWS a Bayer udelili prvú licenciu na cukrovú repu tolerantnú voči herbicídu spoločnosti SESVanderHave

Spolupráca pri novej možnosti pestovania cukrovej repy

Einbeck, 8.6.2017

Spoločnosti KWS SAAT SE a Bayer AG udelili prístup k dlhodobej licenií pre svoj nový CONVISOŽ SMART systém pestovania cukrovej repy belgickej osivárskej spoločnosti SESVanderHave. Technológia je založená na šľachtení odrôd cukrovej repy, ktoré sú tolerantné voči herbicídom v triede inhibítorov ALS s širokospektrálnou kontrolou buriny.

Systém CONVISOŽ SMART poskytne poľnohospodárom novú možnosť, aby sa kultivácia cukrovej repy uľahčila, bola flexibilnejšia z hľadiska použitia herbicídu a zároveň bola ekologickejšia. Technológia bude najskôr k dispozícii poľnohospodárom vo východnej a severnej Európe. Následne sa rozšíri na ďalších kľúčových trhoch, ako je Nemecko, Francúzsko a Poľsko (od roku 2019/2020).

„Dohoda so spoločnosťou SESVanderHave je prvou licenciou, ktorú KWS a Bayer udelili pre tento nový kultivačný systém. Ďalšie licencie spoločnosti CONVISOŽ SMART budú nasledovať," hovorí Sabine Stolz, globálna manažérka pre segment sóje, repky olejnej a herbicídu cukrovej repy v oblasti rastlinnej výroby.  Chceme pre túto technológiu získať čo najviac pestovateľic. Pokiaľ veľkí dodávatelia osív spolupracujú na napredovaní tejto technológie, mnohí poľnohospodári budú môcť čoskoro tiež využívať jej výhody. V spoločnosti SESVanderHave máme teraz silného partnera s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti chovu a pestovania cukrovej repy, ktorý nám bude môcť v tomto ohľade rozhodujúcim spôsobom napomôcť v tejto snahe."

Sme spokojní s dosiahnutím dohody s Bayer a KWS, ktorá poskytuje prístup k technológii CONVISOŽ SMART," vysvetľuje Rob van Tetering, generálny riaditeľ spoločnosti SESVanderHave.  Čoskoro predstavíme naše hybridné zariadenia s technológiou CONVISOŽ SMART. Táto nová technológia umožní pestovateľom cukrovej repy a cukrovarnickému priemyslu efektívnejšie a konkurencieschopnejšie reagovať proti cukrovej trstine a iným plodinám."

Peter Hofmann, člen výkonnej rady spoločnosti KWS, dodáva: CONVISOŽ SMART je skutočnou inováciou pre kultiváciu cukrovej repy umožňujúcou kontrolu buriny s nižšími objemami herbicídu a zníženou aplikačnou frekvenciou. Chceme umožniť všetkým chovateľom prístup k tejto technológii. Súčasné výskumné úsilie je potrebné na udržanie cukrovej repy na vrchole konkurencieschopnosti medzi všetkými sladidlami. Dobré riadenie odolnosti proti burinám je životne dôležité pre dlhodobé zachovanie výhod systému. Budeme spolupracovať so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú výskumné ústavy a poradenské služby v oblasti cukrovej repy, s cieľom zabezpečiť dosiahnutie tohto cieľa. "

Nové rastliny cukrovej repy majú prirodzene sa vyskytujúcu zmenu enzýmu, ktorý sa podieľa na biosyntéze esenciálnych aminokyselín. Počas vývoja boli testované cukrové repy, ktoré spontánne reagovali na tento enzým, vyberané a použit na ďalšie šľachtenie.

 
Viac informácií nájdete v tomto dokumente: License sugarbeet_press_release

 


 
KWS