KWS
   
 

Repka jarná

Jarná repka sa uplatňuje v osevných postupoch najmä v podhorských a horských regiónoch Slovenska, kde treba riešiť výpadok porastov repky ozimnej z dôvodu zlého prezimovania. Táto plodina je tiež vhodnou alternatívou pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú vo svojom osevnom postupe vo vysokej miere zastúpenú kukuricu – vzhľadom na neskorší zber kukurice na siláž totiž nedokážu založiť porasty repky ozimnej, a práve v takýchto situáciách sa jarná repka ponúka ako vhodné riešenie. Dôvodov, prečo sa pestovatelia rozhodujú pestovať jarnú repku, je niekoľko – k hlavným patria ekonomika pestovania tejto plodiny, nízke riziko pri zakladaní porastov, krátke vegetačné obdobie, výborná kvalita a olejnatosť.

Naša spoločnosť vám vo svojom sortimente ponúka hybridnú jarnú repku pod názvom JEROME. Tento plastický, stredne skorý hybrid stredného vzrastu sa vyznačuje bohatým vetvením a výbornou odolnosťou proti poliehaniu. Odporúča sa aplikácia morforegulátora rastu na zaistenie stability porastu. JEROME dosahuje vysokú úrodu semien s veľmi vysokým obsahom oleja a tým aj s veľmi vysokou úrodou oleja.

 

 

 
KWS