KWS
   
 

Repka ozimná

Repka olejná je jedným z najdôležitejších svetových zdrojov rastlinných olejov. Dlhotrvajúcimi šľachtiteľskými aktivitami bolo dosiahnuté zníženie obsahu kyseliny erukovej a glukosinolátov, čím sa repkový olej stal ideálnym na výživu ľudí. Repkový olej sa tiež používa na priemyselné účely ako bionafta, lubrikáty alebo technické mastné kyseliny. Repkový šrot, zostatok po extrahovaní takmer všetkého oleja, je výnimočne hodnotným krmivom s vysokým obsahom proteínov. Tieto prednosti sú dôvodom na stabilné pestovateľské plochy tak v Európe, ako vo svete.

Náš sortiment ozimnej repky prešiel v posledných rokoch búrlivým vývojom. Príchod minuloročnej novinky, hybridu UMBERTO KWS, na európske trhy vrátane Slovenska završuje jednu etapu budovania nášho portfólia. K dispozícii teraz máte ucelenú generáciu moderných hybridov, ktoré pokrývajú pestovateľské a klimatické podmienky tak Slovenska, ako celého regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Pokiaľ hovoríme o takom širokom geografickom zábere našich hybridov, znamená to okrem iného jedno. Stabilitu. Myslíme si, že práve stabilita je kľúčovým faktorom, na ktorom treba stavať. Predvídateľnosť správania určitých produktov na poli vám dáva možnosť lepšie plánovať vaše pestovateľské kroky a aj výsledky hospodárenia.

Stabilita však neznamená strnulý stav. Inovácie sú hybnou silou našej činnosti. Postupne prinášame na trh zlepšené a nezriedka aj nové vlastnosti našich produktov, ktoré vám vytvárajú priestor na dosahovanie ešte lepších výsledkov. Každým ďalším hybridom uvádzaným do praxe v predošlých rokoch (boli nimi postupne ALVARO KWS, GORDON KWS, SERGIO KWS) sme posúvali možnosti úspechu v pestovaní ozimných repiek o ďalší stupienok vyššie. Výsledkom tohto procesu sú hybridy s mimoriadnou stabilitou úrod v rôznych pôdno-klimatických podmienkach. Príkladom takejto unikátnej stability je HYBRIROCK – jeden z najpestovanejších hybridov v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. V rámci Slovenska mu tiež patrí jedinečné postavenie – dokazuje to každoročne svojimi výsledkami. Veď HYBRIROCK zvíťazil v pokusoch SPZO v roku 2014, v dvojročnom priemere za roky 2014 až 2015 a tiež aj v priemere za roky 2014 až 2017. Pritom ide v našom ponímaní už o "starý" hybrid. Čo potom dokážu ponúknuť mladšie hybridy?

Veríme, že aj naša tohtoročná novinka, stredne neskorý hybrid CRISTIANO KWS potvrdí, že naše hybridy patria medzi to najlepšie, čo môžete nájsť na slovenskom trhu. Tento moderný, stredne neskorý hybrid vás zaujme nielen vysokou úrodou, ale aj vynikajúcim zdravotným stavom, keďže CRISTIANO KWS má jednu z najvyšších odolností voči Phoma spp. v portfóliu firmy KWS. Jeho veľmi dôležitou vlastnosťou je aj vynikajúca odolnosť proti vyzimovaniu a podobne ako UMBERTO KWS má aj zvýšenú pevnosť šešúľ.

 

 
KWS