KWS
   
 

Kukurica

Poľnohospodárstvo v súčasnosti čelí mnohým výzvam, na čele ktorých sú najmä klimatické zmeny. KWS ako nezávislá rodinná spoločnosť orientovaná na budúcnosť robí všetko pre to, aby vám pomohla vysporiadať sa s tým a robíme to najlepšie ako vieme - snažíme sa šľachtiť a vyrábať osivá pre farmárov 21. storočia. Sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska je cestou k udržateľnému a profitabilnému rastu predovšetkým využívanie inovácií, moderných pracovných postupov, technológií a, samozrejme, aj moderných odrôd a osív. Práve preto spoločnosť KWS investuje do výskumu, vývoja a šľachtenia značnú časť svojich prostriedkov – ročne je to približne 20 % nášho obratu.

Každoročne sa snažíme obohatiť náš sortiment o nové, výkonné hybridy kukurice s vynikajúcimi kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi parametrami. Úloha je to ťažká a novinky nepridávame „na silu“ len preto, aby sme priniesli niečo nové. Práve naopak, testujeme, testujeme a testujeme, až kým nás daný hybrid skutočne presvedčí. Nové hybridy potom nahrádzajú staršie, ktorých vlastnosti už boli prekonané. Zaplniť sortiment tak, aby v ňom boli vhodne zastúpené silážne aj zrnové hybridy vo všetkých FAO skupinách, je skutočný boj, a preto sme radi, že tento rok sa nám podarilo do nášho sortimentu doplniť hneď štyri hybridy, ktoré prešli týmto zložitým procesom – v zrnovom sortimente sú to hybridy MAGENTO (FAO 290), KWS SMARAGD (FAO 350) a KWS KASHMIR (FAO 380). Skupinu silážnych hybridov posilní KWS SALAMANDRA (FAO 240).

Prvý z nich, skorý zrnový hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti, MAGENTO (FAO 290), sa vyznačuje rýchlym počiatočným rastom, aby čo najlepšie využil podmienky prostredia. MAGENTO po ukončení fyziologickej zrelosti a po vytvorení čiernej vrstvy v zrne veľmi rýchlo uvoľňuje vodu zo zrna, čo je dôležitý predpoklad kvalitného skorého zrnového hybridu. Úrodové kvality ukázal aj v roku 2018, keď sa stal najvýkonnejším hybridom prevádzkovej pokusnej siete KWS v slovenských podmienkach vo svojom sortimente.

Druhou novinkou v zrnovom sortimente je stredne skorý KWS SMARAGD (FAO 350), ktorý nás zaujal svojím mimoriadnym výkonom naprieč kontinentálnou Európou. Jeho stabilne vysoké úrody sa potvrdili v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, v Chorvátsku a, samozrejme, na Slovensku, pričom všetky tieto krajiny ho aj uviedli do predaja. Táto úrodová stabilita je neodmysliteľnou vlastnosťou hybridov, ktoré by mali tvoriť jadro hybridnej skladby osevného plánu podniku.

Poslednou zrnovou novinkou v nadchádzajúcej sezóne je KWS KASHMIR (FAO 380). Ide o stredne neskorý hybrid, ktorý vyniká extrémne rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna v procese dozrievania, a tak pri zbere dosahuje nižšiu zberovú vlhkosť ako iné hybridy porovnateľnej skorosti. A to všetko, samozrejme, pri zachovaní veľmi vysokej úrody. Vysoké úrody potvrdil hlavne v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy, pričom naše agro-klimatické podmienky sa čoraz viac podobajú na podmienky tejto oblasti.

Naša silážna novinka sa volá KWS SALAMANDRA (FAO 240). Je to mimoriadne plastický a extrémne úrodný skorý silážny hybrid, ktorý už na prvý pohľad zaujme mohutnosťou a veľmi dobrým olistením rastliny, sprevádzaný vysokým obsahom škrobu a nízkym obsahom NDV. Na základe jeho skvelých výsledkov bol uvedený do predaja aj v Česku a v Poľsku. Tento hybrid sa veľmi dobre vyrovnáva s podmienkami zemiakarskej výrobnej oblasti, kde sa už nemusíme báť použiť trocha neskorší hybrid a dosiahnuť tak vyššiu úrodu silážnej hmoty.

 


 
KWS