KWS
   
 

Cukrová repa

Spoločnosť KWS Vám ponúka špičkové odrody cukrovej repy, ktoré Vám, pestovateľom, pomôžu dosiahnuť finančný zisk. Spoločný úspech je založený najmä na výbere vhodnej odrody pre daný pozemok, čo vedie k plnému využitiu vlastností a tolerancií voči chorobám, ktoré daná odroda ponúka. Pozoruhodné pri tom je, že aj odrody šľachtené na toleranciu k rizománii alebo k háďatku sú univerzálne a možno ich použiť aj v nezamorených podmienkach bez toho, aby ste prišli o peniaze z dôvodu poklesu výnosu.

Štandardne sledujeme vysokú toleranciu našich odrôd k cerkospóre, čo umožňuje dosiahnúť pri dobrom zdravotnom stave listovej plochy silný finančný efekt pri neskorom zbere.

V tejto sezóne Vám ponúkame deväť odrôd. Novinkami v našej ponuke sú JULISCHKA KWS a FRANCESSA KWS, ktoré svojimi špecifickýmivlastnosťami dopĺňajú našu ponuku. Toleranciou k rizománii a k cerkospóre sa vyznačujú aj ďalšie odrody v našej ponuke - VANDANA KWS, LEOPOLDA KWS, MARENKA KWS a NATURA KWS. V ponuke máme aj dve odrody, ktoré sú okrem rizománií a cerkospóre odolné aj k ďalším škodcom a chorobám - JADRANKA KWS a MELINDIA KWS sú odolné k rizoktónií a MARINELLA KWS je typická svojou toleranciou k háďatku.

 
 

 
KWS