KWS
   
 

Sortiment hybridů

Hybrid Ranost Výnos Tolerance k chorobám
KWS SOLE Raný hybrid Střední až vysoký Strední
KWS TARZAN Středně raný hybrid Vysoký Strední
KWS ZERBERUS Středně raný hybrid Vysoký Vysoká

 
KWS