KWS
   
 

SMILLA KWS

Rhizomaniasorter

 

Utmärkt stocklöpningstolerans

 

SMILLA KWS är en Rhizomaniasort som lämpar sig väl för tidig sådd enligt NBR:s stocklöpningsförsök där den har haft minst antal stocklöpare. De särskilda stocklöpningsförsöken sås extra tidigt för att provocera fram eventuella sortskillnader, normalt i tidsintervallet 10-15 mars.

Tittar man på växtsättet växer Smilla KWS medelhögt med 6,5 cm i nackhöjd. I renhet har SMILLA KWS den näst bästa siffran bland de 10 marknadssorterna med 92,7%.

Sockerhalten ligger på 17,8% och total sockerskörd är 15,5 ton/ha. Enligt NBRs beräkningar ger detta SMILLA KWS en merintäkt på 462 kr/ha jämfört med medeltalet av 2018 års samtliga marknadssorter.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

När ska jag välja Smilla KWS? Om jag inte behöver en sort med speciella sjukdomstoleranser så är Smilla KWS ett utmärkt val. SMILLA KWS har en viss tolerans mot lättare Aaphanomycesangrepp och har näst högst avkastning efter Selma KWS i Aphanomycesförsöken. Notera även att SMILLA KWS har en bättre stocklöpningstolerans än övriga sorter med motsvarande intäkt och därför är ett säkrare val vid tidig sådd.

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2019 års avtal (1-årigt fast pris), och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

 

SE_18_19SMILLA_grafic.jpg

KWS Sorter

Sortnamn Sort
DAPHNA Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort
LUNELLA KWS Nematodsort
SMILLA KWS Rhizomaniasort
FARINA KWS Rhizomaniasort
SELMA KWS Aphanomycessort
SMART JOHANNA KWS Nematodsort

 
KWS