KWS
   
 

Sockerbetsfrö inför sådd 2019

Eftersom betodlarnas överklagan till Mark- och miljööverdomstolen angående inhibitionen av Gauchobetning inte har vunnit gehör har Nordic Sugar i samförstånd med Betodlarna beslutat att enbart beställa frö med Forcebetning till sådden 2019. Då den ursprungliga beställningen från Nordic Sugar till KWS huvudsakligen bestod av Gauchobetat frö innebär den här förändringen en utmaning för oss och övriga utsädesleverantörer. Vi på KWS gör allt vi kan för att de betodlare som har beställt KWS-frö ska få de sorter som de ursprungligen har beställt. I dagsläget ser det ut som att vi kommer att nå detta mål, möjligen med någon enstaka mindre justering. Vi gör också vårt yttersta för att utsädet ska nå Sverige och er betodlare så snart som möjligt. Dock hoppas vi på förståelse från er sida att det kan bli något senare än ett normalt år.

 

 
KWS