KWS
   
 

Förenklad nematodprovtagning

Ta prov ur jorden som rensverk eller renslastare lämnar kvar i fältet.

Vi vet att det kan vara svårt att hinna med att ta jordprov på nästa års betfält, även om det är det bästa sättet för att kontrollera nematodförekomsten. Ett enklare alternativ är att ta ut ett prov ur jorden som rensverket lämnar kvar på ditt fält. Provet tas från c:a 30 olika ställen och bör väga mellan 1,5-2 kg. Det ska vara så fritt från växtdelar som möjligt och bör tas inom 2 dagar efter renslastningen. Denna metod ger dig ett svar på om du har nematoder i årets betfält och då vet du att du bör åtgärda detta genom att välja en nematodtolerant sort till nästa gång du odlar betor här. Efter några år har du gått igenom din betareal. Visar provet att det finns nematoder i årets fält ger denna metod en fingervisning om risken för nematodförekomst i dina övriga fält som har en liknande växtföljd.

ES_Nematoden_Ruebe07

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att denna metod bara visar om det finns nematoder i fältet, infektionsgraden är mer osäker än vid traditionell provtagning. Men om man känner att tiden inte räcker till, och valet står mellan att inte ta prov alls eller ta ett prov från rensverksresterna är denna metod att föredra. Det går naturligtvis också att ta ut traditionella jordprov på nästa års betfält och samtidigt lämna in ett prov från årets rensverksjord, då kontrollerar man fler fält på samma gång.

Jordproven förpackas väl och märks med namn, adress och skiftesbeteckning. Ange att det är betcystnematod som ska analyseras. Lagra provet svalt, helst kring 5 grader.

Provet kan skickas eller lämnas till:

Nematodlaboratoriet
Box 102
230 53 Alnarp

Tel 010-476 20 85

E-post:
susanne.andersson@hush.se

maimoun.hassoun@hush.se

Leveransadress
Växtskyddsvägen 3
230 53 Alnarp

 

 
KWS