KWS
   
 

En innovativ lösning för framtidens ogräsproblem

Svenska odlare studerar försök med Conviso Smart på Lovisero den 9 juni 2015.
Svenska odlare studerar försök med Conviso Smart på Lovisero den 9 juni 2015.

CONVISO® SMART

En effektiv ogräsbekämpning är helt avgörande för en framgångsrik betodling. Det har under lång tid inte utvecklats några nya aktiva substanser för ogräskontroll i sockerbetor. KWS och Bayer Crop Science har därför utvecklat systemet Conviso Smart, som baseras på herbicidtoleranta betor. KWS tar fram frö och Bayer tar fram herbicidlösningen. Vilka fördelar kan vi då förvänta oss och vad kan konceptet göra för din betodling?

TEXT och FOTO: Marcus Pedersen, Bayer och Harald Pålsson, KWS

Framtagande av sorten

Hur påverkas den framtida avkastningsnivån?

Hur fungerar herbiciden?

Vilka fördelar öppnar sig?

Eventuella utmaningar att ta hänsyn till

Strategier med CONVISO® SMART

Framtiden

Läs mera  ico_pdf  En innovativ lösning - Conviso Smart

 

Fördelar med CONVISO®SMART i korthet:

  • Bred effekt mot örtogräs och gräsogräs
  • Vildbetor kan sprutas bort
  • Räcker med 1-2 sprutningar
  • Spruttidpunkt flexibel
  • Betan påverkas inte av herbiciden
 

 
KWS