KWS
   
 

CONVISO® SMART – den SMARTa innovationen för ogräskontroll i sockerbetor

En nytt koncept för ogräskontoll i sockerbetor 
CONVISO ® SMART systemet erbjuder ett nytt sätt att kontrollera ogräs i sockerbetor. Två komponenter gör detta möjligt: Nya och innovativa SMARTa KWS hybrider gör det möjligt - med deras specifika tolerans - att använda en helt ny herbicid till sockerbetor: CONVISO ® ONE OD.  
 

 
KWS