KWS
   
 

Výsledky pokusov

Repka ozimná si dlhodobo upevňuje svoju pozíciu medzi plodinami na slovenských poliach a môžeme povedať, že dlhodobo patrí medzi ziskové plodiny. Ani tu by sme ale nemali zabúdať na to, že je dôležité, či na svoje polia zasejete repku, ktorá Vám dokáže poskytnúť úrodu 4,0 t/ha alebo 5,0 t/ha. Ako si ale vybrať tú správnu? Veľa Vám určite napovedia výsledky nezávislých inštitúcií akými sú napr. UKSUP, UKZUS, SPZO a iné. Okrem toho máte k dispozícii aj výsledky zo siete pokusov, na ktorých osivárske spoločnosti testujú svoje produkty.

V spoločnosti KWS sa každý rok usilujeme zlepšiť a čo najlepšie prispôsobiť sortiment našich produktov slovenským pestovateľským podmienkam a Vašim potrebám. Z roka na rok sa snažíme zvýšiť úrodu a obsah oleja, zlepšiť odolnosť proti chorobám, poliehaniu či zimovzdornosť jednotlivých odrôd. Darí sa nám to aj vďaka tomu, že priebežne rozširujeme svoje repkové šľachtiteľské programy, na ktoré nadväzujú široké siete selekčných pokusov v najdôležitejších „repkárskych“ krajinách Európy - predstavuje to stovky pokusov v rôznych pôdnoklimatických podmienkach. Z nich sa ďalej dostanú len tie najlepšie odrody, ktoré ďalej putujú na registračné, poloprevádzkové a prevádzkové pokusy na farmách v našej krajine. Slovensko je veľmi pestrá krajina a práve tieto pokusy nám majú odhaliť či je vybraná odroda vhodná nielen pre Slovensko ako celok, ale pre konkrétnu lokalitu.

 

 

 
KWS