KWS
   
 

Sortiment medziplodín

Medziplodiny slúžia rôznym živočíchom ako životný priestor a zdroj potravy. V nadzemných listoch nachádzajú útočisko pred predátormi napríklad vtáky. Porast slúži ako potrava pre zajace, králiky, hmyz a pre divú zver. Živočíchy sa živia odumretými zvyškami medziplodín, organickým materiálom, koreňmi rastlín, výkalmi iných zvierat, pozberovými zvyškami a žijú tak na zemi, ako aj pod zemou. Napríklad dážďovka vytvárajúca zvislé chodby príde hľadať potravu na povrch, stiahne odumreté zvyšky rastlín do zeme a využíva ich okrem zeme ako krmivo. Výkaly tejto dážďovky súčasne obsahujú ako vysoko koncentrované hnojivo 5-krát viac dusíka, 7-krát viac fosforu a 11-krát viac draslíka než okolitá pôda. Rovnako dôležité sú protierózne a pôdoochranné účinky medziplodinového krytu pôdy a pre udržanie úrodnosti pôdy by mali medziplodiny patriť do správnej agronomickej praxe.

 

Sortiment zmesí

Názov Zmes Termín sejby
KWS AckerFit Diversity reďkev siata, olejná horčica biela, pohánka tatárska, ľaničník siaty, slnečnica ročná, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata júl - august
KWS AckerFit Crucifer free pohánka tatárska, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata júl - august
KWS AckerFit Wintergreen repica olejnatá, mätonoh mnohokvetý, raž siata august – október

 
KWS