KWS
   
 

Sortiment hybridov kukurice

Vhodnosť hybridov na dané využitie:
■ ■ ■      výborná
■ ■         dobrá
■            vyhovujúca
 
Štandarne sú naše osivá morené Maxim XL 035 FS alebo Redigo M.
 
Na vybrané hybridy je možné použiť aj špeciálne morenie, a to FORCE alebo INITIO (osivá ošetrené mikrovýživou obsahujúcou zinok, mangán a železo), prípadne môžete požiadať aj o nemorené osivá.
Objednávky na špeciálne morenie sú prijímané do 31. 1. 2020.
 

Sortiment odrôd

Hybrid FAO Využitie na zrno Využitie na siláž Využitie na bioplyn Využitie na bioetanol Počet rastlín pri zbere Špeciálne morenie
SEVERUS 170 ■ ■ ■ ■ ■ - 90 - 100 000/ha
AMBROSINI 190 ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - 90 - 95 000/ha FORCE/nemorené
JUVENTO 220 - ■ ■ ■ - - 80 - 85 000/ha
CAROLINIO KWS 220 - ■ ■ ■ ■ ■ - 82 - 87 000/ha
KWS NESTOR 230 ■ ■ ■ ■ ■ - - 80 - 85 000/ha
AMAROC 230 - ■ ■ ■ ■ ■ - 82 - 87 000/ha INITIO
KWS SALAMANDRAnové 240 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - 80 - 85 000/ha
RUDOLFINIO KWS 260 - ■ ■ ■ ■ ■ - 80 - 85 000/ha
KWS 2323 270 ■ ■ ■ - - - 80 - 85 000/ha
MAGENTOnové 290 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 77 - 82 000/ha
KENTOS 310 ■ ■ ■ ■ ■ - 77 - 82 000/ha INITIO/FORCE/nemorené
SOLFERINO 320 ■ ■ ■ - - - 72 - 77 000/ha
KARPATIS - PLUS4GRAIN 330 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 72 - 77 000/ha FORCE/nemorené
KENOBIS 340 - ■ ■ ■ ■ ■ - 72 - 77 000/ha FORCE/nemorené
KWS SMARAGD - PLUS4GRAINnové 350 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 72 - 77 000/ha INITIO
KWS 4484 360 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 72 - 77 000/ha FORCE
KOLLINEAS 380 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 67 - 72 000/ha
BALASCO 380 ■ ■ ■ ■ ■ - 72 - 75 000/ha FORCE/nemorené
KWS KASHMIR - PLUS4GRAINnové 380 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 67 - 72 000/ha INITIO/FORCE
KAPITOLIS 400 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 67 - 72 000/ha FORCE/nemorené
KWS 2482 430 ■ ■ ■ - - 65 - 70 000/ha
KONFITES 440 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 65 - 70 000/ha FORCE
KOLLEGAS 450 ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ 65 - 70 000/ha FORCE
KATHEDRALIS 480 - ■ ■ ■ ■ ■ - 62 - 65 000/ha FORCE
KITTY 500 - ■ ■ ■ ■ ■ - 65 - 70 000/ha
KONSENS 570 - ■ ■ ■ ■ ■ ■ - 62 - 65 000/ha FORCE

 
KWS