KWS
   
 

Výsledky poloprevádzkových pokusov

KWS sa každý rok usiluje zlepšiť a čo najlepšie prispôsobiť sortiment našich produktov lokálnym pestovateľským podmienkam. Naša spoločnosť investuje veľa prostriedkov na výskum a vývoj nových hybridov - počas posledného fiškálneho roka to bolo až 17,7 % našich čistých tržieb. Každoročne rozširujeme naše šľachtiteľské programy, na ktoré nadväzujú široké siete nadnárodných selekčných pokusov v najdôležitejších produkčmých krajinách Európy. Predstavuje to stovky pokusov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach, v ktorých testujeme novinky i predajné produkty.

Aj napriek tomu, že cirok u nás nie je veľmi rozšírená plodina (v roku 2017 bolo cirokmi podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky osiatych menej ako 850 ha), nemôže chýbať v našich poloprevádzkových pokusoch a ani v sortimente.

 

 
KWS