KWS
   
 

Sorter

Inför 2019: De 5 mest lönsamma sorterna kommer från KWS!

 DK__2017Fenja_Visual.png      SE_2016_Orlena_visual       SE_2013_14Elora

 

 KWS-sorter 2019.pdf

 

KWS Nematodsorter

Sortnamn Anmärkningar
DAPHNA Nematodsorten med högst lönsamhet
CANTONA KWS Nematodsorten med bäst stocklöpningstolerans
LUNELLA KWS Stark nematodtolerans

KWS Rhizomaniasort

Sortnamn Anmärkningar
SMILLA KWS Utmärkt stocklöpningstolerans
FARINA KWS Sorten med hög stabil avkastning

KWS Aphanomycessort

Sortnamn Anmärkningar
SELMA KWS Aphanomycessorten med högst avkastning

CONVISO® SMART sort

Sortnamn Anmärkningar
SMART JOHANNA KWS Ny nematodtolerant CONVISO® SMART sort

Downloads

  • Inför 2019: De 5 mest lönsamma sorterna kommer från KWS! [pdf | 2.02 MB] pdf Download

 
KWS