KWS
   
 
Seeding the future
since 1856
Seeding the future
since 1856
Seeding the future
since 1856
 

Produkter

Om KWS

KWS tillhör de ledande företagen i världen inom växtförädling, med dotterbolag och delägda bolag så väl som försäljningssamarbeten inom alla viktiga marknader. Våra produkter är nyttoväxter för lantbruket inom den tempererade klimatzonen. Tyngdpunkten för vårt förädlingsarbete ligger inom den traditionella växtförädlingen, med ständigt växande stöd från de nya bioteknologiska metoderna.

I utvecklingsarbetet för nya högavkastande sorter koncentrerar vi oss på, med hänsyn taget till de klassiska förädlingsmålen, att stärka motståndskraften mot sjukdomar och skadegörare, att effektivt utnyttja växtnäringsämnen och att hitta användningsmöjligheter för förnyelsebara råvaror.


 
KWS